Mokytojų susitikimas, 2019 m. vasarą vyksiančių į seminarą Yad Yashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje

Birželio pabaigoje, Vilniuje įvyko vienos dienos seminaras mokytojams, skirtas pasiruošti tarptautiniam seminarui-stažuotei Izraelyje, Yad Vashem institucijoje.

Susitikime mokytojams buvo pristatyta stažuotės programa, tarptautinio seminaro Izraelyje tikslai ir uždaviniai. Švietimo darbuotojai išgirdo apie Tarptautinės komisijos sekretoriato ir Yad Vashem institucijos bendradarbiavimo sutartį ir kartu įgyvendinamą programą, skirtą mokytojų paruošimui švietimo apie Holokaustą tema.

Prof. Saulius Sužiedėlis, Tarptautinės komisijos nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimo pakomisės pirmininkas perskaitė mokytojams paskaitą tema „Nuo stereotipų iki antisemitizmo: lietuvių požiūris į žydus ir Holokausto prielaidos“. Susitikimo dalyviai susitiko su Holokausto liudininke, Fania Brancovskaja, kuriai pavyko palikti Vilniaus getą prieš pat jo likvidavimą – 1943 m. rugsėjo 23-iąją.

Paruošiamąjį stažuotei vienos dienos seminarą mokytojams organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas. Tarptautinės komisijos sekretoriatas, remiantis bendradarbiavimo sutartimi su Yad Vashem – tarptautine studijų apie Holokaustą mokykla, ruošia Lietuvos mokytojus švietimo apie Holokaustą tema.