Moto ralis aplankė ir Balbieriškio Tolerancijos ugdymo centrą

Rugpjūčio 22 d. Lietuvoje vyko mototurizmo ralis. Motociklininkai per vieną dieną susipažino ir aplankė net 40 įdomių kultūros objektų.

Mototurizmo ralio dalyviai šiemet apsilankė ir Balbieriškyje, kuriame buvo 39-asis ralio punktas. Balbieriškio kultūros objektas buvo pavadintas „Istorijos gelbėtojas“. 2020 metais renginio tema buvo skirta Lietuvos žydų istorijos metams, tad parinkti kultūros objektai buvo susiję su Lietuvos žydų istorija. Balbieriškyje mototurizmo ralio dalyviams buvo pasiūlyta susipažinti su Volfo Kagano asmenybe. Žydų tautybės Volfas Kaganas gimė 1900 metais Marijampolės apskrities Balbieriškio miestelyje. Pagal profesiją – batsiuvys ir vienintelis šio miestelio žydas, kuris buvo apdovanotas net dviem Vyčio kryžiaus ordinais: 1919 metų gruodžio mėnesį už bolševikų fronte parodytą drąsą apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę”; 1920 metų rugsėjo mėnesį už drąsą ir pasižymėjimą kautynėse prieš lenkus apdovanotas 2-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr.56. Istoriko Vito Rymanto Sidaravičiaus dėka šio miestelio žydų istorija yra saugojama ir puoselėjama. Tad moto ralio dalyviams Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio Tolerancijos ugdymo centro vadovas Vitas Rymantas Sidaravičius buvo pristatytas kaip Balbieriškio miestelio istorijos gelbėtojas.

Moto ralio dalyviai susipažino su Balbieriškio žydų gyvenamųjų namų (iki Antrojo pasaulinio karo) schema, su keletu objektų, susijusių su Balbieriškio žydų istorija bei aplankė Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio Tolerancijos ugdymo centrą.

Renginį organizavo Kultūros paveldo departamentas, Kultūros Ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos policija bei daugiau kaip 20 savivaldybių visoje Lietuvoje.