Netekome istoriko Viliaus Ivanausko

Netekome ilgamečio Tarptautinės komisijos bendradarbio, istoriko Viliaus Ivanausko.
Vilius svariai prisidėjo Sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pakomisės veikloje, aktyviai talkino savo tyrimais.
Komisijos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Viliaus šeimai, draugams bei kolegoms.

 

Romo Jurgaičio nuotr.