Netekome Komisijos nario

Eidamas 79-tuosius metus, 2022 m. gruodžio 19 d. mirė Komisijos narys, Vyskupas Jonas Algimantas Boruta.

Remiantis jezuitai.lt informacija, 1975 m. Jonas Boruta slapta pradėjo teologijos studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje. 1982 m. apgynė fizikos – matematikos mokslų kandidato disertaciją, kurią 1992 m. spalio 19 d. nostrifikavo Lietuvos mokslo taryba, Jonui Borutai suteikdama gamtos mokslų daktaro laipsnį.
Suėmus pirmąjį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorių kun. Sigitą Tamkevičių, SJ, 1983–1989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Per tą laiką parengtas ir išleistas dvidešimt vienas šio svarbaus leidinio numeris.
2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II Joną Borutą paskyrė Telšių vyskupu.
2016 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vysk. Joną Borutą pripažino Laisvės kovų dalyviu.
1992 m. apdovanotas Sausio 13–osios atminimo medaliu, 1998 m. – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, o 2000 m. – Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. 2021 m. tapo Laisvės premijos laureatu.
Komisijos nariu Vyskupas Jonas Boruta buvo 2005–2012 m.

 

P. Lileikio nuotr. lrytas.lt