Nuotolinė pamoka mokiniams apie Holokaustą Lietuvoje ir didžiausią masinių žudynių vietą – Panerius

Rugsėjo 20 d. vyko nuotolinė pamoka Kauno Vileišių mokyklos mokiniams, kurie rugsėjo 23 d. dalyvaus renginyje Vilniuje „Atminties kelias – Panerių Gyvųjų maršas“.

 

Suorganizuoti nuotolinę pamoką Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokiniams idėja kilo mokyklos direktorei Daliai Lapėnienei, nes, pasak mokyklos direktorės, mokiniai nėra buvę Paneriuose ir dalyvaujant Holokausto aukų paminėjimo renginyje, jie turi žinoti apie dienos minėjimo prasmę ir vietos istoriją, kurią lankys. Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė paruošė informacinę medžiagą, gausiai iliustruotą foto nuotraukomis ir 1 valandą bendravo nuotoliu su Vileišių mokyklos septintokais ir aštuntokais.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla yra įkūrusi Tolerancijos ugdymo centrą ir kaip nuolat kartoja mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė – mokyklos vieta įpareigoja, jog Holokausto temai būtų skiriamas deramas dėmesys. Kauno Vileišių mokykla yra buvusios Demokratų aikštės dalyje, kuri susijusi su Kauno geto istorija ir kurioje 1941 m. spalio 28 – 29 dienomis vyko geto kalinių atranka sunaikinimui. Tuomet buvo atrinkta 9.200 žmonių, kurie nužudyti Kauno IX forte.