Panevėžio „Rožyno“ progimnazijos mokinių darbai dalyvavo Maskvos mokslo – švietimo centro „Holokaustas“ projektinių darbų konkurse

2017 m. pabaigoje  Panevėžio „Rožyno“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Genutė Žilytė išsiuntė septynių mokinių piešinius Holokausto tema į Maskvos mokslo – švietimo centrą „Holokaustas“, kuris kasmet organizuoja projektinių darbų konkursą Holokausto tema.

„Rožyno“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklose dalyvaujantys mokiniai kasmet dalyvauja mokytojos, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorės Genutės Žilytės organizuojamame projekte „Holokaustui – Ne“. Šiais metais mokytoja nusprendė atrinkti įdomiausius mokinių piešinius ir juos išsiųsti į Maskvą dalyvauti tarptautiniame konkurse. Maskvos mokslo – švietimo centras „Holokaustas“ kasmet organizuoja meninį konkursą mokiniams „Atmintis apie Holokaustą – kelias į Toleranciją“. Šis konkursas skirtas paminėti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. Visi „Rožyno“ progimnazijos mokiniai ir mokytoja gavo vardinius padėkos raštus.