Paskaita mokytojams apie krikščionių bažnyčios poziciją Holokausto metu

Kovo 9 d. vyko Lietuvos mokytojams paskaita nuotoliniu būdu „Krikščionių bažnyčia ir Holokaustas“, kurią skaitė Yad Vashem institucijos istorikas dr. Daniel Romanovskij.

Lektorius Romanovskij mokytojus supažindino su Antrojo pasaulinio karo metais krikščionių bažnyčios atstovų požiūriu į Europoje vykusį Holokaustą. Istorikas pateikė keliolikos skirtingų asmenybių istorijas, kurios iliustravo žmonių poziciją: nuo visiškai abejingo požiūrio į vykusias žudynes ar palaikiusių nacių okupacinės valdžios politiką iki siekusių išgelbėti žydus apkrikštijant, skatinusių tikinčiuosius gelbėti žydus ir net organizavusių gelbėjimą. Lektorius Romanovskij paskaitoje akcentavo, jog  daugeliu atvejų bažnyčios vadovo požiūrį į Holokaustą lėmė žmogaus asmeninė pozicija, jo paties požiūris.

Paskaitoje dalyvavo 46 švietimo darbuotojai iš visos Lietuvos. Renginį nuotoliniu būdu organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas bendradarbiaujant su Yad Vashem – tarptautine studijų apie Holokaustą mokykla.