Pilietinė akcija Kuršėnuose „Uždek žvakutę savo krašto partizanams kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę!“

2017 m. spalio 27-osios rytą Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys aukojo Šv. Mišias už  žuvusius ir mirusius partizanus. Po pamaldų būrelis Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių, lydimi tikybos mokytojo Remigijaus Čepo ir LPKTS Kuršėnų filialo tremtinių, uždegė  žvakeles ir padėjome gėles prie paminklų ir partizanų kapaviečių. To meto išgyventais  žiauriais prisiminimais pasidalino buvusi politinė kalinė, partizanų rėmėja Eugenija Dragūnienė.

Aplankytos Kuršėnų kapinės, kur 1990 metais  surasti, iškasti  ir  perlaidoti partizanų  palaikai: Kazio Dragūno,  Alberto Vodeikio,  Zigmo Bučo, kurie žuvo per pasipriešinimą 1945 m. gegužės 22 d. Pažiužmės miške. Mokiniai  susidomėję klausėsi pasakojimų apie skaudžią mūsų  tautos praeitį.

Janina Banienė
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė