Pilietinė-literatūrinė popietė „Kovų žibintai“ Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje

Balandžio 17 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje šeštokams buvo organizuojama pilietinė-literatūrinė popietė „Kovų žibintai“, skirta prisiminti Adolfą Ramanauską-Vanagą. 

Iškilmingą pamoką pradėjo jaunieji šauliai, stovėdami garbės sargyboje prie Lietuvos vėliavos, bei 6b klasės mokiniai, imituodami karių savanorių priesaiką, prie Lietuvos vėliavos ,,prisiekė“ ištikimai tarnauti savo šaliai, vykdyti vadų įsakymus, negailėdami jėgų ir net gyvybės ginti savo valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, taip tarsi leisdami klasės draugams labiau įsijausti į to meto tragizmą bei įvykių svarbumą.

Pamokos metu skambėjo partizanų dainos, eilėraščiai, pamąstymai apie pasipriešinimą okupaciniam režimui. Mokiniai, žiūrėdami dokumentinį pasakojimą „Prie bunkerio“ apie Juozą Jakavonį-Tigrą, išvydo Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietę Kasčiūnų kaime, pasiklausė partizano Juozo Jakavonio-Tigro išgyvenimų, prisiminimų apie buvusią partizanų slėptuvę ant aukšto Merkio kranto.

Pamoką vaizdžiai papildė bibliotekoje veikianti paroda „Adolfas Ramanauskas-Vanagas gyvenime ir kovoje“.

Vaida Kriščiūnienė