Pilietiškumo pamoka, skirta Laisvės gynėjų dienai, vyko Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje

Sausio 12 d., Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje vyko pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“ ir pilietiškumo pamoka kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda.

Renginys gimnazijoje prasidėjo žodžiais „Niekas negali nugalėti tautos, einačios į laisvę“. Atminties ir pergalės žvakutes uždegė gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriumi Ronaldu Račinsku.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, kreipdamasis į gimnazijos bendruomenę akcentavo, jog „Sausio 13-osios negalima traktuoti atskirai. Šią datą reikėtų sieti su prasidėjusiu judėjimu už Lietuvos Nepriklausomybę dar 1987 metais, prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje. O sausio 13 dieną buvo išreikštas žmonių manifestas, jog Lietuva bus laisva, jog Lietuva – jau yra laisva!“

Renginyje viešėjęs Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos seimo narys ir Tarptautinės komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris prisiminė sausio 13-osios įvykius 1991 metais, kuriuose pats aktyviai dalyvavo ir pasidalino mintimis, jog „tuo metu spėjome pasakyti pasauliui, kad sovietinė imperija neužvaldė mūsų pačių ir mūsų širdžių“.

Istorijos mokytojas dr. Deimantas Karvelis trumpai supažindino susirinkusius su keliais Lietuvos istorijos įvykiais, palietusiais Vilnių ir Lietuvos istoriją. Mokytojas priminė apie Jonušo Radvilos 1655 m. išvežtą Lietuvos iždą, saugantis rusų okupacijos, apie pirmą lietuvių kalba išleistą dekretą 1794 m. – kreipimąsi į sukilėlius, apie Simono Daukanto kelionę į Vilnių ir pirmą lietuviškai parašytą Lietuvos istoriją bei trumpą istorijos pamoką baigė žodžiais apie 1991 m. sausio įvykius, kad „išsipildė lietuvių pasaka apie 12 brolių, juodvarniais lakstančių“.

Vėliau gimnazijos mokinių atlikta meninė kompozicija papildė istorinį pasakojimą, o nuskambėjusios dainos priminė ir apie rimtį, ir apie atmintį, ir apie džiaugsmą gyvenant laisvoje valstybėje.

Pilietiškumo pamoka tęsėsi diskutuojant su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda apie saugumą, pilietinę visuomenę, jaunąją kartą.

Nors pilietiškumo pamoka buvo skirta atminčiai apie 1991 metų įvykius, tačiau renginyje ne kartą nuskambėjo žodžiai apie Ukrainą, vykstantį karą, paramą, kurios reikia šaliai, kovojant su agresoriumi. Todėl, pasak, gimnazijos direktorės Jolantos Knyvienės, „kai matome įvykius Ukrainoje, tuomet suprantame kokia trapi mūsų laisvė“.

Susipažinkite su akimirkomis iš vykusio renginio (Kęstučio Arlausko nuotraukos):