Pirmoji Leonido Donskio premija – Tarptautinės Komisijos nariui

Sauliui Sužiedėliui, Tarptautinės komisijos nariui, Nacių okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pakomisės pirmininkui Vytauto Didžiojo universitete įteikta pirmoji Leonido Donskio premija. 

Ši premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, jog lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją.