Pradedamas vykdyti tarptautinis projektas Pakruojo sinagogoje

Pakruojo medinė sinagoga 2022 m. pavasarį minėjo penkerių metų veiklos sukaktį.  Po 2017 metų restauracijos šioje unikalioje erdvėje vyko įvairiausi renginiai, buvo eksponuojamos parodos, vedamos ekskursijos. Šeštuosius veiklos metus Sinagoga pradeda, kaip Tolerancijos ugdymo centras.  Tarptautinės komisijos sekretoriatas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Juozo Paukštelio viešąja biblioteka 2022 m. rugsėjo 27 d.

 

Nauja veikla – nauji lūkesčiai, planai, darbai.  Pakruojo sinagogai išlieka tie patys pagrindiniai uždaviniai: vykdyti kultūrinę, informacinę,  švietėjišką veiklą.  Tolerancijos centras skirs didesnį dėmesį  jaunosios kartos  tarpusavio tolerancijos ugdymui, kalbės apie totalitarinius režimus,  nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą. Pirmasis žingsnis – bendradarbiaudami su Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija š. m. sausio 20 d. pradedame vykdyti tarptautinį projektą.

2022 m. lapkričio mėn. Juozo Paukštelio viešoji biblioteka Jungtinių Amerikos Valstijų institutui Olga Lengyel (sutrumpintai – TOLI) teikė paraišką dėl projekto „Praeities aidai ateičiai“ finansavimo.  Projektas įvertintas teigiamai. Jo įgyvendinimui  skirta 300 Eur.

Projektas skirtas vyresnių klasių mokiniams supažindinti su žydų gyvenimu tarpukario Lietuvoje,   prisiminti tragiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius, pagerbti Holokausto aukas. Projekto veiklas  gimnazijoje koordinuos istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė. Planuojami tokie renginiai – Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimas, Švietimo programų koordinatorės Ingridos Vilkienės paskaita – diskusija su gimnazistais apie Holokaustą Lietuvoje ir Pakruojo krašte, žydų kultūros ir istorijos tyrinėtojos Asios Gutermanaitės edukacinė programa „Tarpukario žydų kasdieninis gyvenimo būdas ir namų aplinka“, susitikimas su Pasaulio tautų teisuolių šeimos nariais. Bus siekiama, kad gimnazistai nebūtų tik stebėtojai, bet ir patys aktyviai dalyvautų projekto įgyvendinime.

Projekto vykdytoja – Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija  

Projekto partneriai –   Šiaulių apskrities religinė žydų bendruomenė;  Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

 

Teksto autorė

Gitana Maasienė

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė, projekto „Praeities aidai ateičiai“ vadovė