Prezidentas kviečia diskutuoti apie nacionalinę atminties politiką ir mato svarbų Tarptautines komisijos vaidmenį

Pastarojo meto Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai sukėlė rezonansą visuomenėje ir dar kartą parodė, kad istorinė atmintis neturėtų būti vieno kurio nors miesto ar savivaldybės spręstinas klausimas, o nacionaliniu lygiu priimama nutartis.

Norėdamas, kad problema būtų išties sprendžiama, o ne aštrinama priešprieša tarp skirtingą požiūrį turinčių visuomenės grupių, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia institucijas ir specialistus burtis diskusijoms, duosiančioms pradžią nacionalinės atminties politikos principų ir reglamento suformulavimui, kuo turėtų vadovautis atsakingi asmenys, priimantys sprendimus dėl istorinių įvykių atminties užfiksavimo.

Šiuo metu egzistuojanti Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atlieka labai reikalingą ir naudingą darbą, tačiau, kaip rodo esama situacija, jos vienos konstruktyviam problemos sprendimui neužtenka. Todėl į diskusijų grupę siūloma įtraukti daugiau institucijų ir ekspertų – istorikų, politologų, kultūros paveldo specialistų. Produktyvus jų bendradarbiavimas užtikrintų aiškiai apibrėžtas nacionalinės atminties politikos gaires.

„Kol vyks tokių principų rengimas, kviečiu laikytis moratoriumo istorinės atminties trynimui. Tuo tarpu daugiau dėmesio skirti istorinio konteksto pateikimui – kad žmonės galėtų susidaryti objektyvią nuomonę įvertindami skirtingus požiūrius, o ne politikai spręstų, kas yra įamžintina, o kas – ištrintina,“ – sakė Prezidentas G. Nausėda.

Prezidentūra yra pasirengusi būti šio proceso moderatorė, telkdama institucijas, įtraukdama ekspertų grupes bei sudarydama sąlygas forumams, renginiams vykti.

Informacija paimta iš LR Prezidento komunikacijos grupės pranešimo, skelbiamo www.lrp.lt

 

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius savo facebook paskyroje paskelbė atsakymą LR Prezidentui Gitanui Nausėdai:

„Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Ačiū, kad įsijungėte į šią diskusiją. Tai jautrūs klausimai, ir juos reikia spręsti aukščiausiu lygiu. Juolab kad į Vilnių, kaip į mūsų sostinę, žiūri ne tik Lietuvos piliečių, bet ir pasaulio akys

Visiškai palaikau Jūsų siūlymą remtis Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti autoritetu ir patirtimi.

Dar daugiau – aš rėmiausi šios komisijos išvadomis.

Jau pries trejetą metų Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimo pakomisė pareiškė, kad smerkia asmenų atminimo viešojoje erdvėje įamžinimą, jei egzistuoja patikimi istoriniai įrodymai, kad šie asmenys nacių okupacijos Lietuvoje metu dalyvavo persekiojant ir (arba) žudant žydus bei kitus žmones nepaisant minėtų asmenų kitos veiklos tuo metu arba vėliau.

J.Noreikos atveju tokie įrodymai egzistuoja – jis dalyvavo steigiant žydų getą.

Mes padarėme tai, ką Jūsų minima komisija ir patarė, Jūsų Ekscelencija Prezidente. Pripažįstu – turėjome padaryti anksčiau, subtiliau; bet turėjome padaryti.

Ir mes norime tęsti savo darbą: jau anksčiau sakiau, kad sovietų parankinių P.Cvirkos ir V.Valsiūnienės įamžinimas yra nederamas, jis žeidžia sovietinio režimo aukas.

Esu pasiruošęs atvykti pas Jus, Jūsų Ekscelencija, Jums patogiu metu ir pristatyti planus peržiūrėti įamžinimo politiką Vilniuje. Tokią politiką, kuri rodytų mūsų vaikams pačius geriausius Tautos sūnų ir dukrų pavyzdžius.

Su pagarba,
Remigijus Šimašius
https://www.komisija.lt/6318-2/…“