Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje buvo paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 10 dieną, 5 – 10 klasių atstovai su mokytoju Kęstučiu dalyvavo netradicinėje pamokoje, skirtoje Gedulo ir vilties dienai, kurioje pagerbė Laisvės kovotojų Lukšų šeimą.

Renginio metu aplankė paminklą Tauro apygardos partizanams bei ekspoziciją „Laisvės kovos Šilavoto krašte“, Degimų – Vilkų kautynių vietą Klebiškio miške, aplankė Lukšų šeimos sodybą Juodbūdžio kaime, o netradicinės pamokos pabaiga vyko Veiveriuose – Skausmo kalnelyje. Pamoką organizavo Prienų krašto muziejus.

Praeitis gyva tol, kol ją prisimename. Trėmimai nėra tik mokykliniuose ar istorijos vadovėliuose užfiksuoti skaičiai, vietovės bei datos. Prabėgo 81 – eri metai, kasdien vis mažiau lieka gyvų liudininkų, atmenančių skaudžias patirtis. Todėl turime išgirsti ir nepamiršti jų pasakojimų, padarytų nusikaltimų žmogiškumui ir likti vieningi puoselėdami tai, ką turime brangiausio – gyvybę ir laisvę. Tad jau nuo praeitos savaitės mūsų mokiniai pradėjo dalyvauti šiai dienai skirtuose renginiuose.

 

Tarptautinė Komisija šiais metais pakvietė Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 – ąją pilietine iniciatyva „Vilties žiedas“. Todėl Etikos pamokų metu septintokai ir devintokai prisiminė skaudžius istorijos puslapius, gamino ramunių ir rugiagėlių žiedus. Baltos laukų ramunės  simbolizuoja viltį, kurią tremtyje turėjo žmonės. Mėlynos rugiagėlės  siejamos su mėlyna – geltona spalvomis, kurios yra Ukrainos vėliavos spalvos ir kurios šiuo metu gausiai sutinkamos Lietuvoje. Šiandien mokyklos sodas ir aktų salė pražydo baltomis ir mėlynomis gėlėmis. Bendrame rate stovėjo ir ukrainiečių vaikai, puikiai suprasdami, kas yra tremtis ir savo patirtimis skelbdami mūsų mokiniams žinią, kad nieko nėra galingesnio už tikėjimą, laisvės troškimą ir meilę tėvynei.

Etikos mokytoja ir Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Reda Valančienė