Projekto metodinė medžiaga

Dažnai būna, kad istorijos mokslinių tyrinėjimų rezultatai lieka išimtinai istorikų žinioje – jie vieni kitų darbus analizuoja specializuotose akademinėse konferencijose ir moksliniuose istorijos žurnaluose. Tik po tam tikro laiko mokymo programų kūrėjai įtraukia naujas temas į mokyklų mokymo programas, o dar vėliau vadovėlių sudarytojai paruošia naujus vadovėlius. Šis ilgas kelias tarp profesionalių istorikų ir mokytojų mokyklose bei moksleivių klasėse nėra pakankamai efektyvus ir dinamiškas. Projekto vykdymo metu buvo pamėginta tai padaryti demokratiškiau ir lanksčiau. Mokytojai išklausė parnešimų apie naujausių mokslinių tyrimų rezultatus bei dalyvavo diskusijose su profesionaliais istorikais ir galėjo nedelsdami naujausią informaciją panaudoti savo pamokų planuose. Kita vertus, mokytojai pasiūlė naujas idėjas moksliniams tyrimams – tai temos, kurių daugiausia pageidauja jie patys ir moksleiviai. Mokytojai tapo efektyvia lanksčia grandimi tarp akademinės visuomenės ir studentų. Buvo sudaryta keturiasdešimties mokytojų grupė ir pravesti specialūs mokymai. Šių mokymų metu buvo pristatyti ir aptarti nauji istorijos moksliniai tyrimai; ekspertai pristatė metodologines gaires ir principus, kaip šią naują informaciją naudoti pamokose mokyklose. Šių naujų žinių pagrindu mokytojai patys sukūrė naują mokomąją medžiagą, pamokų planus, idėjas projektams mokyklose.

Interviu

  • Birutė Palijanskienė, istorijos mokytoja – metodininkė

Dirba Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje. Mokytoja Birutė Palijanskienė vadovauja Viliešiečių organizacijai, aktyviai dirba su jaunimu ir įgyvendina daug projektų, skirtų istorinės atminties išsaugojimui. Tremtinių atsiminimus užrašė mokytojos Birutės Palijanskienės mokiniai, kuriems gimnazijoje yra privaloma atlikti kūrybinius darbus. Mokytoja Birutė skatina mokinius rinktis temas, susijusias su tremtimi ir žmonių išgyvenimais sovietmečiu. Todėl mokiniai susitinka su buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais ir skuba užrašyti tai, kas mokiniams jau yra tikra istorija.

Interviu su tremtiniais: Marija Šilkarskyte-JasiūnieneRegina Nijole Belskiene ir Irena Edita Burkauskiene, Laima Brėdiene, Ona Gasiūniene, Emilija Antanaitiene, Tekle Juknevčiene, Irena Staškevičiene, Veronika Lukošiene, Algimantu Lukošiu.