Konferencija „Žydai – Žemaitijos miestelių bendruomenės dalis“

Renginio data:2019.03.15
Vieta:Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Organizatorius:Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras. Partneriai: Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas, VŠĮ Geros valios fondas.

Tolerancijos ugdymo centrų atstovai, gimnazijų bendruomenės kviečiamos dalyvauti regioninėje  konferencijoje

Konferencija vyks 2019 m. kovo 15 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje. Pradžia 11.00 val.

Konferencijos tikslai:

  • Prisiminti Žemaitijos miestuose ir miesteliuose gyvenusias žydų bendruomenes,  jų indėlį į Žemaitijos kultūrą, ekonomiką, politiką;
  • Formuoti mokinių istorijos tyrimo, kritinio mąstymo, viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Dalyviai:

  • Konferencijoje kviečiami dalyvauti gimnazijų mokiniai ir pedagogai.

 Pristatymo temos:

  • Žemaitijos  žydų, gyvenusių iki Antrojo pasaulinio karo įvairiuose Žemaitijos miestuose ir miesteliuose, istorijos;
  • Žemaitijos  žydų kultūros paveldas;
  • Holokaustas Žemaitijoje.

 Galimos pristatymo formos:  žodinis, stendinis, video siužetai, filmai.

Konferencijoje pranešimus gali skaityti  mokytojai  ir mokiniai. Pristatymo trukmė 6-10 min.

Konferencijoje dalyvavusiems mokytojams bus išduodami Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos pažymėjimai.

 Norintys dalyvauti  konferencijoje registruojasi el. paštu: psilva50@gmail.com  iki kovo 8 d. nurodydami:

  1. Mokyklos pavadinimas
  2. Mokytojo vardą, pavardę, el.paštą ir telefono numerį
  3. Pristatomos veiklos pavadinimas ir forma.
  4. Techniniai reikalavimai pristatymui

Kontaktiniai asmenys – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojai Silva Paulauskienė   (psilva50@gmail.com   tel. nr.: 8 68217257) ir Algirdas Vilkas (carabus80@gmail.com  tel. nr.: 868751763).

Informacija prieš renginį

KONFERENCIJA KVIETIMAS REGIONINĖ KONFERENCIJA
Informacija po renginio