Seminaras Tolerancijos ugdymo centrų koordinatoriams ir mokyklų vadovams

Rugpjūčio 24 – 25 d. Alytaus regione vyko seminaras mokyklų, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai, vadovams ir centrų koordinatoriams.

 

Seminarą organizuoti Alytaus regione pasiūlė koordinatoriai iš Alytaus mieste ir rajone veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų. Seminaras „Istorijos ir dabarties sąsajos“ buvo skirtas susipažinti su istorijos ir kultūros objektais, susijusiais su XX amžiaus istorija bei kartu aptarti istorinės atminties temas.

Švietimo bendruomenei skirtas seminaras prasidėjo nuo apsilankymo Kurnėnų mokykloje, kurios pastatymą finansavo iš šio krašto kilęs Laurynas Radziukynas. Mokykla buvo pastatyta 1936 metais ir visos, statybai skirtos medžiagos atkeliavo iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kurias pirko ir siuntė į Nepriklausomą Lietuvą Čikagoje gyvenęs L. Radziukynas. Pasak ekskursiją po mokyklos kompleksą vedusių gidų, iš Kurnėnų kaimo kilęs Laurynas kasdien 10 kilometrų eidavo į mokyklą Miroslavo kaime, todėl buvo sau pažadėjęs, jog pasirūpins, kad kaimo vaikai turėtų mokyklą vietoje. Tad baigęs mokslus Varšuvoje, vėliau išvykęs į JAV ir sėkmingai  praturtėjęs – padovanojo žadėtą mokyklą savo kaimo vaikams.

Vėliau seminaro dalyviai apsilankė Alytaus sinagogoje, atrestauruotoje prieš vienerius metus ir kurioje nuolat vyksta kultūriniai renginiai. Po to mokytojai nukeliavo į Alytaus kraštotyros muziejų, kur muziejininkas Vilmantas Dunderis papasakojo Alytaus istoriją bei pristatė vieną Alytaus gatvę, menančią Pirmojo pasaulinio karo laikus – 1915 m. rugpjūčio 27 dieną. Po pažinties su muziejaus ekspozicijomis, renginio dalyvių laukė Tarptautinės komisijos nario, istoriko doc. Dr. Algirdo Jakubčionio paskaita „Rusų istorinės sąmonės formavimas“. Paskaitoje istorikas pateikė apibendrinimus apie ekspansinę Rusijos politiką viduramžiais, naujaisiais laikais ir analizuodamas šio meto, šių dienų aktualijas, susijusias su Rusijos pradėtu karu prieš Ukrainą.

Sekanti seminaro diena buvo skirta antisovietinio pasipriešinimo temai. Renginio dalyviai nuvyko Varėnos r. Kasčiūnų kaimą susipažinti su partizano Juozo Jakavonio – Tigro sodyboje esančia Dainavos apygardos partizanų vadaviete. 1945 metų rudenį Juozas Jakavonis – Tigras kartu su kitais partizanais tėvų sodyboje įrengė Merkio rinktinės partizanų štabo vadavietę. Šioje istorinėje vietoje 1945 – 1946 metais drauge su Merkio rinktinės vadu Adolfu Ramanausku – Vanagu kurį laiką slapstėsi bei dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus – Kazimieraitis. Pamatyti atstatytą partizanų bunkerį maloniai pakvietė partizano Tigro duktė Angelė Jakavonytė.

Iš Kasčiūnų kaimo mokytojai nuvyko į netoliese esančią Merkinę. Krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas toliau tęsė pažintį su partizaniniu karu Lietuvoje, pristatydamas pagrindinius Dainavos partizanų apygardos vadus, pasakodamas jų likimus, cituodamas jų rašytus dienoraščius.

Baigiantis seminarui, aptariant pamatytas vietas, išgirstas istorijas ir mintis, visi sutiko, jog kiekvienas Lietuvos kraštas yra dar vienas istorijos lapas, kurį atvertus randama naujų dalykų.

Seminare dalyvavo 40 švietimo darbuotojų iš 20 Tolerancijos ugdymo centrų. Renginį organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas bendradarbiaujant su Alytaus regione veikiančiais Tolerancijos ugdymo centrais.