Seminare mokytojams – pažintis su Lietuvos žydų istorija

Vasario 18–19 d. Kėdainiuose vyko seminaras Lietuvos mokytojams, besidomintiems Lietuvos žydų istorija ir bei šios temos pateikimu pamokinėje ir popamokinėje veikloje.

Seminaras „Lietuvos žydų istorija bendrosios ugdymo programos kontekste“ vyko Kėdainių krašto muziejaus Daugaikultūriame centre. Seminare dalyvavo mokyklų administracijos atstovai, mokytojai, Tolerancijos ugdymo centrų pedagogai, aktyviai dirbantys istorinės atminties išsaugojimo temomis. Seminaro dalyviams buvo pristatyta Tarptautinės komisijos įgyvendinama švietimo programa apie totalitarinių režimų nusikaltimus. Lektorė dr. Vilma Gradinskaitė skaitė paskaitas apie žydų papročius, tradicines šventes, klestėjusį turtingą kultūrinį gyvenimą Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo. Istorikas, Tarptautinės komisijos narys dr. Arūnas Bubnys analizavo Holokausto priežastis, getų sukūrimą ir jų likvidavimą 1943–1944 metais. Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė supažindino mokytojus su Kėdainių Daugiakultūriu miestu, ekskursijos metu pristatė atskirų tautinių bendrijų likusį kultūrinį palikimą bei supažindino mokytojus su edukacinėmis muziejaus programomis, kuriose aktyviai dalyvauja Kėdainių miesto mokyklų mokiniai.

Seminarą organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Kėdainių krašto muziejumi ir Pasaulinio žydų kongreso Jidiš kultūros centru Vilniuje.