Internetiniai šaltiniai

Internetiniai šaltiniai

Internetinis puslapis Lietuvos žydų gyvenimas iki Holokausto
Sukūrė JIVO institutas Niujorke bendradarbiaujant
su Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
Judaikos tyrimų centru
Internetinis puslapis Zarasų krašto žydų istorija 
Gražinos Ragauskaitės ir Vitalijaus Ščerbakovo
virtualus švietėjiškas projektas apie Zarasų krašto
žydų istoriją
Internetinis puslapis Litvakų biografijos 
Organizacijos Centropa užrašyti interviu su Izraeliu
Lempertu, Ranana Malkhanova, Marija Rolnikaite
Virtuali paroda (parodos informacija ir pdf lankstinukas)
Organizacijos Centropa sukurta virtuali paroda
Internetinis puslapis Pamokų planai – Edukacinė medžiaga
Organizacijos Centropa sukurti mokytojų, dalyvavusių
seminaruose, pamokų planai