Švietimo darbuotojų susitikimas Kaune prieš dalyvavimą tarptautiniame seminare – stažuotėje Izraelyje, 2018 m. vasarą

Birželio 21 d. Kauno Veršvų gimnazijoje rinkosi mokytojai ir švietimo darbuotojai į seminarą „Pasiruošimas seminarui-stažuotei Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje“. Seminaro dalyviai aptarė klausimus, susijusius su pasirengimu stažuotei.

Kauno Veršvų gimnazijos direktorius Žilvinas Damijonaitis pasidžiaugė, kad Kaunas yra Lietuvos centre ir todėl gera vieta susitikti. Gimnazijos vadovas palinkėjo geros stažuotės bei tinkamai atstovauti Lietuvą. Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Diana Murauskienė pasidžiaugė, jog dalis ir Veršvų mokyklos mokytojų yra dalyvavę tarptautiniuose seminaruose Yad Vashem institucijoje.

Seminarą vedė Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė. Su būsimos stažuotės dalyviais buvo aptartos istorinės temos, kurias analizuoja Tarptautinės komisijos istorikai ir apie kurias aptars Izraelio lektoriai vasaros seminare Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje. Taip pat buvo aptarti organizaciniai klausimai, skirti tinkamai pasirengti stažuotei.

Seminarą organizavo Tarptautinė komisija, bendradarbiaujant su Kauno Veršvų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.