„Tai todėl, kad mes žydai…“

Sausio 27 d. Šiaulių Gegužių progimnazija prisijungė prie Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo.

Šią dieną progimnazijoje vyko integruota matematikos, tikybos ir istorijos pamoka 7b klasės mokiniams, kurią vedė mokytojos Ieva Rafael, Elvyra Ramoškienė ir Kristina Puzarienė. Pamoką stebėjo mūsų progimnazijos pedagogai, kolegos iš Akmenės ir Papilės bei Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai.

Mokant vaikus apie Holokaustą matematikos mokytoja Ieva pateikė daugiau žinių apie masinį žmonių naikinimą, tikybos mokytoja Elvyra moralinius ir dvasinius klausimus kėlė per žydų tautos simbolius, o istorijos mokytoja Kristina ugdė vaikų suvokimą apie išankstinių nuostatų, stereotipų išplitimą, žmogaus teisių pažeidimus pagal metodiką parsivežtą iš stažuotės Izraelyje, Yad Vashem – tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos. Pamokos metu vaikai išklausė pasakojimą apie žydų mergaitės Chanelės, išgelbėtos iš geto, gyvenimo istoriją, kėlė probleminius klausimus ir diskutavo apie kylančius pavojus, kai priespaudos akivaizdoje yra tylima ir išliekama abejingais.

Į minėjimą prie Šiaulių geto vartų paminklinio akmens vyko 6b klasės mokiniai su auklėtoja Ingrida Kačinskiene ir mokytojomis Ieva Rafael ir Kristina Karošaite. Mokiniai iš žvakučių išdėliojo vieną svarbiausių žydų simbolį – Dovydo žvaigždę, uždegė žvakutes, padėjo atminimo akmenukus ir tylos minute pagerbė Holokausto aukas. Po to patraukė Pasaulio Tautų Teisuolių skverelio link, kur tylos minute buvo pagerbti lietuvių tautos didvyriai Antrojo pasaulinio karo metu gelbėję persekiojamus žydų tautybės asmenis.

Tarptautinės Holokausto dienos minėjimas mokiniams suteikė istorinių žinių ir įgūdžių, reikalingų vertinant šio reiškinio apraiškas kultūroje.

 

Mokytojos:

Ieva Rafael

Elvyra Ramoškienė

Kristina Puzarienė