Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena paminėta Panevėžyje

2024 m. sausio 26 d. Panevėžyje vyko minėjimas, skirtas prisiminti Holokausto aukas.

Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto vicemerė Žibutė Gaivenienė, Panevėžio rajono mero pavaduotojas Edmundas Toliušis, Panevėžio „Rožyno“ bendruomenės pirmininkė Romualda Šerplienė, Panevėžio Vyturio progimnazijos moksleiviai ir mokytojai, Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai ir bendruomenės darbuotojai.

Mitingo dalyvių rankose buvo laikomos lentelės su užrašu „WE REMEMBER“ ir „MES PRISIMENAME“. Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, priminė susirinkusiems, kad 2005 metais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtas sprendimas, sausio 27-ąją paskelbti Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman priminė, jog „Holokausto metu buvo žudomi nekalti civiliai žmonės. Jūs šiandien rankose laikote lapus su užrašu: WE REMEMBER. Ką tai reiškia? Mes visi suprantame. Mes neturime užmiršti tų žmonių, kurie buvo žvėriškai nukankinti ir nužudyti. O tiems žmonėms, kurie bando tai ištrinti šiuolaikinio jaunimo atmintyje – gėda! Bendruomenės pirmininkas savo kalboje prisiminė ir žydų gelbėtojus, pasidžiaugdamas, jog šiandien, renginyje yra žydų gelbėtojų vaikai: Vidmantas ir Janina Markevičiai. Tai – Juozo Markevičiaus šeima, pati turėjusi septynis vaikus ir pusantrų metų slėpė devynių žmonių žydų šeimą, kuri dabar gyvena Izraelyje.

Toliau paminėjimo ceremonija tęsęsi prie „Geto Vartai“ paminklo. Pro kuriuos per 41 dieną praėjo daugiau negu 10 tūkst. Panevėžio miesto ir jo apylinkių, žydų. Iš viso Kurganavos miške, Žaliojoje Girioje ir Staniūnuose, sušaudyta daugiau negu 13 tūkst. žydų.

Panevėžio Vyturio progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro informacija