Tarptautinė konferencija Kaune – Holokausto tema

Spalio 27–28 dienomis, vyko tarptautinė konferencija „Lokalinė Holokausto raidos analizė nacių okupuotuose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse“. Konferencijos tikslas – prisiminti prieš 75-erius metus prasidėjusį Holokaustą Lietuvoje, kuomet prasidėjo masinis Lietuvos žydų naikinimas. Taip pat, šia konferencija buvo siekta aptarti vieną masiškiausių žydų tautybės asmenų žudynių akciją nacių okupuotoje Lietuvoje, kuomet 1941 m. spalio 29 d., vos per vieną dieną, prie IX forto buvo sušaudyti 9200 Kauno geto gyventojų. Lietuvos istoriografijoje šis masinis žydų tautybės žmonių naikinimas įvardintas „Didžiosios akcijos“ pavadinimu.

Holokausto procesas, yra vienas iš problematiškiausių ne tik Lietuvos, bet daugelio valstybių istorijos etapų. Šia konferencija Lietuvos ir užsienio tyrėjai buvo kviečiami iš naujo pažvelgti į nacių okupacijos metu vykdytą masinį žydų tautos naikinimą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose okupuotose Rytų bei Vakarų Europos valstybėse. Tarptautinėje konferencijoje Kaune dalyvavo Holokaustą tiriantys istorikai iš Lietuvos bei Estijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Tarptautinės komisijos nariai – istorikai: prof. Saulius Sužiedėlis, doc. dr. Joachim Tauber, dr. Arūnas Bubnys.