Tarptautinė mokytojų konferencija „Etnokultūros veiklų integravimas į įvairių dalykų pamokas“

Balandžio 21 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinė mokytojų konferencija „Etnokultūros veiklų integravimas į įvairių dalykų pamokas.

Konferencija siekiama telkti Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų mokytojus kultūrinio sąmoningumo ir darnaus vystymosi nuostatų ugdymui, skatinti mokytojų bendradarbiavimą integruojant dalykus ir pasitelkiant etninę kultūrą, sudaryti galimybes pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Konferencijoje kviesti dalyvauti Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų įvairių dalykų mokytojai: pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, socialinių mokslų, technologijų ir menų, tiksliųjų ir gamtos mokslų.