Tarptautinė tolerancijos diena

Tarptautinė komisija inicijavo lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šiais metais prie iniciatyvos prisijungė daugiau kaip 1 300 švietimo įstaigų.

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Tarptautinė komisija kvietė švietimo įstaigas, pasitelkiant šių metų simbolį, atlikti kūrybinius darbus, realaus arba įsivaizduojamo tolerantiško miesto kūrimą, taip pat kalbėti apie savo miestą, gyvenamą vietovę – padiskutuoti ar yra pastebima, atkreipiamas dėmesys į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus.

Organizatoriai skatino atkreipti dėmesį ir į tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi. Padiskutuoti ar dalyvių gyvenamas miestas/miestelis yra tolerantiškas kitam/kitokiam bei paanalizuoti istorijos pavyzdžius, kaip antai, kaip totalitarinėse valstybėse, tokiose, kaip nacistinė Vokietija ar Sovietų Sąjunga buvo nepriimtinas dalykas, jog visuomenė susideda iš skirtingų žmonių. Tokioje visuomenėje neturėjo likti vietos tiems, kurie buvo kitokie ar jautėsi kitokiais. Buvo siūloma įtraukti įvairaus amžiaus mokinius į šios dienos minėjimą.

Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią
dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo
2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra
Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendinamos Švietimo apie totalitarinių režimų
nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis.

Akimirkos iš Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimų: