Tarptautinės Holokausto aukų dienos paminėjimas Tolerancijos ugdymo centruose

Sausio 22 – 29 d. Tolerancijos ugdymo centruose vyko renginiai, skirti paminėti Tarptautinę Holokausto aukų dieną.

Tarptautinės Holokausto aukų dienos paminėjimus įvairiomis formomis organizavo 100 mokytojų  iš 78 Tolerancijos ugdymo centrų. Udgymo procesas vyksta nuotoliniu būdu, todėl buvo organizuojamos labai įvairios veiklos: tradicinės pamokos Holokausto tema, paskaitos, filmų peržiūros ir aptarimai, kūrinių ištraukų skaitymai, dalyvavimas kitų institucijų organizuotose pamokose bei virtualiuose spektakliuose. Keletas pavyzdžių iš vykusių veiklų:

Mažeikių „Gabijos“ ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijose istorijos pamokas apie Holokaustą vedė vyresnių klasių gimnazistai jaunesnių klasių mokiniams. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje vyko ir mokiniams skirta konferencija nuotoliniu būdu Holokausto tema. Kalvarijos gimnazijos mokiniai dalyvavo Kauno IX forto muziejaus organizuotose virtualiose pamokose, kuriose buvo pristatyta Kauno žydų bendruomenės istorija: nuo žydų bendruomenės įsikūrimo Kaune iki istorijos, susijusios su masiniu žydų žudymu Kauno IX forte. Telšių Žemaitės dramos teatras Žemaitijos mokykloms pasiūlė dalyvauti nuotoliniu būdu spektaklyje „Vilties etiudai“ , kuriame pristatytos Telšiuose XX a. pr. gyvenusių žydų gyvenimo istorijos. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniams buvo skaitoma nuotoliniu būdu knyga „Akmenėlis“. Lazdijų krašto mokiniai dalyvavo istoriko, Tarptautinės komisijos nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimo pakomisės  nario dr. Arūno Bubnio paskaitoje apie vykusį Holokaustą šiame krašte ir visoje Lietuvoje.