Tarptautinės komisijos išleistos knygos perduotos švietimo ir kultūros institucijoms regionuose

Rugpjūčio viduryje Tarptautinės komisijos išleistos knygos, kuriose istorikų atlikti tyrimai apie nacių ir sovietų okupacijų metu įvykdytus nusikaltimus, perduotos kelioms institucijoms regionuose.

 

Tarptautinės komisijos išleistos knygos (8 vnt.) buvo perduotos šioms kultūros ir švietimo įstaigoms: Tauragės r. Skaudvilės bibliotekai ir Skaudvilės gimnazijai, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijai, Jurbarko r. Lybiškių bibliotekai bei Veliuonos krašto muziejui Jurbarko rajone.

Minėtoms institucijoms Tarptautinė komisija padovanojo šias knygas:

  • Okupacija ir aneksija. Pirmoji sovietinė okupacija. Algirdas Jakubčionis, Stasys Knezys ir Arūnas Streikus.
  • Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. Pirmoji sovietinė okupacija. Arvydas Anušauskas.
  • Okupantai ir kolaborantai. Pirmoji sovietinė okupacija. Nijolė Maslauskienė ir Inga Petravičiūtė.
  • Sovietų sąjungos politinės struktūros Lietuvoje ir jų nusikalstama veikla. Antroji sovietinė okupacija. Vytautas Tininis.
  • Komunistinio režimo įtvirtinimas Lietuvoje ir jo nusikaltimai. Antroji sovietinė okupacija. Vytautas Tininis.
  • Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje. Christoph Dieckmann, Vytautas Toleikis ir Rimantas Zizas.
  • Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį. Christoph Dieckmann ir Saulius Sužiedėlis.
  • Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais. Arūnas Bubnys.

 

Tarptautinės komisijos knygų perdavimas Skaudvilės bibliotekai. Švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė su Skaudvilės bibliotekos darbuotoja Žydre Maciene.