Tarptautinės komisijos naujai išleistos knygos „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“ pristatymas Alytuje

Spalio 21 dieną Alytuje, Audiovizualiųjų menų centre (Senojoje Sinagogoje), buvo pristatyta Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti naujai išleista knyga „Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“.

Knygos autorius – istorikas, ilgametis Tarptautinės komisijos tyrėjas – narys, šiuo metu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys. Kartu su knygos autoriumi pristatyme dalyvavo ir Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas.

Susirinkusiai auditorijai autorius pasakojo apie Holokausto nusikaltimus Lietuvos miestuose bei miesteliuose, labiausiai kreipdamas dėmesį į Alytaus krašto žydų bendruomenę bei jos likimą.

Pasak istoriko Arūno Bubnio, žydų bendruomenė Alytuje buvo viena seniausių Lietuvoje. Manoma, kad pirmieji žydai į Alytų atsikėlė dar Vytauto Didžiojo laikais. 1930 metais Alytų aplankęs P. Biržys – Akiras rašė, kad Alytuje gyvena 7 500 žmonių, iš jų 5 000 lietuvių, 2 300 žydų, 150 lenkų, 30 rusų ir 20 vokiečių. Žydai turėjo savas krautuves, mėsines bei kitus verslus, maldos namus, mokyklas, ješivą, labdaros draugijas, biblioteką, „Makabi“ sporto klubą. Viskas pasikeitė vokiečių kariuomenei įžengus į Alytų. Didžiosios Alytaus žydų žudynės vykdytos 1941 metų rugsėjo 9 dieną, o pagal K. Jėgerio raportą iš viso nacių okupacijos laikotarpiu buvo sušaudyti 1 137 žydai. Galimas dalykas, kad nedidelis skaičius Alytaus apskrities žydų sugebėjo karo pradžioje pasitraukti į Sovietų Sąjungos gilumą, tačiau tokių turėjo būti labai nedaug, kadangi vokiečių kariuomenė visą Alytaus apskritį okupavo per pirmąsias dvi karo dienas. Dalį apskrities žydų išgelbėjo vietos gyventojai.

Po pristatymo vykusioje diskusijoje buvo aptariami knygoje pateikti istoriniai tyrimai, paliesta Holokausto Alytuje tema.

Renginį organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Alytaus kraštotyros muziejumi bei Alytaus Tolerancijos ugdymo centrų mokyklomis.

 

Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius R. Račinskas

ir knygos autorius, istorikas dr. A. Bubnys