Tarptautinės komisijos pirmininko E. Zingerio pranešimas

Birželio 12 d. Seimo narys, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas surengė spaudos konferenciją dėl vėl išryškėjusių Rusijos mėginimų pažeisti tarptautinę teisę.

Vakar Rusijos Dūmos užsienio reikalų komitetas pritarė deputato A. A. Žuravliovo inicijuotam įstatymo projektui, kuriuo siekiama atšaukti Sovietų Sąjungos 1989 m. gruodžio 24 d. Liaudies deputatų suvažiavimo priimtą Molotovo-Ribentropo niekšiško pakto pasmerkimą ir pripažinimą niekiniu.

„Iš esmės tai yra bandymas atšaukti 1991 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos sutarties dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų su Rusijos Federacija nuostatą, susijusią su jau įtvirtintu kritiniu Rusijos požiūriu į Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Ir tai yra tarptautinės teisės pažeidimas, bandant atkurti Baltijos šalių pavaldumą Rusijai“, – pabrėžė E. Zingeris.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos abiejų parlamento rūmų priimtas Rusijos Konstitucijos pataisas, dėl kurių dar liepos 1 d. vyks referendumas. Tokios pataisos, kuriomis, be kita ko, numatoma atsakomybė už Rusijos neteisėtai aneksuotų teritorijų priklausomybės Rusijai neigimą, kelią tiesioginę grėsmę kaimyninėms valstybėms ir įteisinančios istorinį revizionizmą, rodo šios šalies norą dešimtmečiams pereiti į konfrontaciją su Vakarų pasauliu.

Liūdniausia, kad tai visa tai vyksta sovietų okupacijos ir genocido dienos išvakarėse. „Jau po trijų dienų minėsimą 80-ąsias Sovietų Sąjungos invazijos į Lietuvą metines. Tuo metu SSRS režimas, vykdydamas sovietizaciją, prieš Lietuvą ir jos žmones pradėjo represijas ir masinius trėmimus. Iš viso per 50 metų trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją, į Sibirą buvo ištremta beveik 300 tūkst. žmonių. Partizaniniame pasipriešinime Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje dalyvavo daugiau nei 30 tūkst., iš kurių žuvo daugiau ne pusė. O dabartinei Rusijos kaip Sovietų Sąjungos teisių tęsėjos vadovybė atsisako pasmerkti stalinistines represijas ir totalitarinio režimo nusikaltimus. Ji iki šiol nepripažįsta okupacijos ir jos padarytos žalos“, – sakė E. Zingeris.

Todėl, Seimo nario teigimu, pastaruosius Rusijos priešiškus veiksmus Lietuvos ir kitų Baltijos šalių turėtų griežtai įvertinti NATO sąjungininkai, taip pat Baltijos šalys turėtų kreiptis į JAV, prašydamos sušaukti neeilinį Jungtinių Tautų Saugumo tarybos posėdį. Svarstytinas ir Lietuvos ambasadoriaus Rusijoje Eitvydo Bajarūno atšaukimas konsultacijoms.

E. Zingeris šiuos klausimus ketina iškelti Seimo Užsienio komiteto posėdyje.