Tarptautinės komisijos posėdis

2016 m. kovo 16–19 d. Vilniuje vyko Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimų pakomisės posėdis.

2016 m. kovo 16–19 d. Vilniuje buvo surengtas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto tyrimų pakomisės posėdis. Jame dalyvavo: tarptautinės komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris, pakomisės pirmininkas prof. dr. Saulius Sužiedėlis, komisijos nariai: Andrew Baker, dr. Arūnas Bubnys; dr. Christoph Dieckmann, doc. habil. dr. Jürgen Matthäus, prof. dr. Dina Porat, doc. habil. dr. Joachim Tauber, dr. Arkadi Zeltser. Komisijos pirmininko Emanuelio Zingerio ir pakomisės pirmininko Sauliaus Sužiedėlio vertinimu posėdis buvo labai dalykiškas ir produktyvus; jo metu vyravo dalykiška ir geranoriška atmosfera. Posėdžio darbas buvo apibendrintas pareiškime.