Tarptautinis seminaras Vilniuje apie praeitį – ateities labui

Spalio 27–31 d. Vilniuje vyksta tarptautinis seminaras mokytojams, kurio tema – mokymas apie Holokaustą, žmogaus teises ir socialinį teisingumą.

Seminare dalyvauja 32 Lietuvos mokytojai. Paskaitas skaitė, metodinius užsiėmimus organizavo lektoriai iš Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Seminaro metu vyko susitikimas su išgyvenusia Holokaustą Assia Raberman bei Nobuki Sugihara – Lietuvoje dirbusio Japonijos konsulo Čijūnės Sugiharos sūnumi. Seminaro dalyviai aplankė Holokausto ekspoziciją Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, lankėsi Panerių memoriale, susipažino su žydiško Vilniaus istorija Vilniaus senamiestyje bei aplankė buvusią geto teritoriją.

Seminaro tikslai buvo šie: ugdyti mokytojų supratimą apie stereotipų, išankstinių nuostatų ir diskriminacijos poveikį asmeniui bei visai visuomenei; supažindinti mokytojus apie žydų gyvenimą iki Holokausto ir po Holokausto bei skatinti mokytojus ieškoti naujų mokymo metodų, ugdančių mokinių empatiją ir supratimą.

Seminarą organizavo Olgos Lengyel institutas (TOLI) iš Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiaujant su Tarptautine komisija, Lietuvos žydų bendruomene ir VVGŽM.