Toks pažįstamas ir nepažintas Vilnius

Spalio 20 d. Balbieriškio pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centro 7 – 10 klasių
mokiniai lankėsi Vilniuje.
Tęsdami projekto ,,Drauge mes esame jėga“ veiklas mokiniai kartu su mokytoja Reda
Valančiene ir socialine pedagoge Asta Marcinkevičiene vykdė integruotas pilietiškumo,
istorijos, etikos ir kalbų pamokas kitoje aplinkoje. Įgyvendinant šį projektą buvo numatytas
apsilankymas sostinėje Vilniuje. Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorės,
Ingridos Vilkienės lydimi, projekto dalyviai pėsčiomis susipažino su svarbiausiais istoriniais,
architektūriniais, meniniais Vilniaus objektais, jų vaidmeniu praeityje ir šiandieniniame
gyvenime.
Įveikę 8 kilometrų atstumą vingiuotomis senamiesčio gatvelėmis, Tolerancijos ugdymo
centro atstovai atkeliavo į Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos ugdymo centrą. Čia
vyko edukacinis užsiėmimas, kuriam vadovavo muziejininkė – edukatorė Natalja Cheifec.
Edukacinio užsiėmimo metu mokiniams buvo pristatyta žydų rudens šventė – žydų Naujieji
metai Roš ha-šana (pažodžiui „metų galva“), švenčiama kasmet (šiemet buvo švenčiama
2020-09-18). Kiekvienais metais šios šventės data skiriasi, nes žydai metus skaičiuoja nuo
biblinio pasaulio sukūrimo, t. y., pagal Hebrajų kalendorių (5781). Metų pradžia – tišrio
(tishrei) mėnesio 1-2 dienomis (atitinka rugsėjo-spalio mėnesius). Mokiniai sužinojo apie
pagrindinius šventės papročius ir valgius. Praturtėję naujomis žiniomis, truputėlį
pamankštinę kojas, balbieriškiečiai grįžo namo laukdami naujų pažintinių edukacinių
kelionių.
Balbieriškio Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė Reda Valančienė