Tolerancijos dieną – naujas Tolerancijos ugdymo centras Panevėžyje

Lapkričio 16 d., minint tarptautinę Tolerancijos dieną, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje vyko renginys, kurio metu įkurtas Tolerancijos ugdymo centras šioje mokykloje.

Mokyklos bendruomenė inicijavo įkurti Tolerancijos ugdymo centrą, nes daug istorinės atminties išsaugojimui skirtų veiklų mokykla įgyvendina jau seniai.

Minint tarptautinę Tolerancijos dieną mokyklos bendruomenei buvo parodytas vaidybinis siužetas „Trumpa geto istorija“. Vaidybiniame siužete buvo istorija apie žydų vaikus, įkalintus gete ir analizuojančius – kodėl tėvelis nebegrįžta, kur jis yra? Vaidybinio siužeto epiloge vyresnieji mokiniai išsakė savo mintis apie istoriją ir praeities žaizdas, žmonių netektis ir dabar vykstantį karą Europoje.

Progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė kreipėsi į mokyklos bendruomenę klausimais apie toleranciją, netoleranciją, prašydama pavyzdžiais iliustruoti šių reiškinių situacijas. Renginyje viešėjusi Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovo pavaduotoja – švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė parodė mokyklos bendruomenei video siužetą netolerancijos tema ir pasidžiaugė, jog mokyklos mokiniai žino žodžio „tolerancija“ prasmę ir drąsiai kalba šiomis temomis.

Renginyje mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su Tolerancijos ugdymo centro įkūrimu, kurio veiklą koordinuos Ernesta Kriaučiūnienė. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje įkurtas Tolerancijos ugdymo centras yra jau 160–asis centras Lietuvoje.

Vėliau, mokyklos erdvėse veikė kūrybinės dirbtuvės, jose mokiniai kūrė „tolerancijos namus“.