Tolerancijos dienos minėjimas pamokoje – paskaitoje Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokiniams

Lapkričio 16 dieną, minint Tarptautinę tolerancijos dieną, vyko pamoka nuotoliniu būdu Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokiniams.


Pamoką – paskaitą „Tolerancija visuomenėje“, nuotoliniu būdu, vedė Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos  švietimo programų koordinatorė. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos dvyliktokai išgirdo apie Tarptautinės komisijos istorikų atliekamus tyrimus ir analizuojamų temų svarbą. Mokiniams buvo parodytas filmukas „Lala“, kurį partneriai iš TOLI Instituto (JAV) pristato mokytojų seminaruose. Pamokoje buvo kalbama apie Niurnbergo įstatymus, nukreiptus prieš žydus bei aptartos diskriminacijos formos. Šiauliečiai mokiniai kalbėjo, jog netolerancijos pavyzdžių galima pamatyti mokinių santykiuose – patyčiose. Kartu su mokiniais kalbėta, jog labai svarbu nebūti abejingais ir pasisakyti prieš blogio apraiškas.

Pamoką nuotoliniu būdu mokiniams inicijavo Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos etikos mokytoja Ingrida Saunorienė. Pasak mokytojos, „svarbu, jog mokiniai ne tik žinotų šio žodžio prasmę, bet ir pastebėtų tolerancijos / netolerancijos pavyzdžius visuomenėje bei į juos reaguotų“.

Tarptautinės komisijos sekretoriatas jau nuo 2003 metų inicijuoja tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimą visose švietimo įstaigose. 1995 metais UNESCO paskelbė lapkričio 16-ąją Tarptautine tolerancijos diena ir ji minima daugelyje demokratinių valstybių.