TOLI projekto dalyviai Radviliškyje sukūrė knygą „Gyvenimas yra gražus…“

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokiniai 2021 metais dalyvavo projekte, kurio rezultatu tapo istorinių foto novelių knyga „Gyvenimas yra gražus“.

 

Gimnazistai įsijungę į integruotą  lietuvių kalbos ir istorijos  dalyko projektą (vadovės Laimutė Verbickienė ir Laima Maminskienė) baigiantis 2021 m. pateikė savo darbų rezultatą – istorinių fotonovelių knygą e-formatu „Gyvenimas yra gražus…“

Darbų startui pasirinkta simbolinė vieta – Aušros aikštė, kur iki Antrojo pasaulinio karo gyveno Radviliškio žydų bendruomenė. Projekto pradžią paskelbė tuometinis Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas, dabartinis Radviliškio r. meras V. Simelis, gimnazistus supažindinęs su žydiškuoju paveldu ne tik Radviliškyje, bet ir visame Radviliškio rajone, papasakojęs, kas nuveikta šį paveldą išsaugant ir kokie darbai laukia ateityje.

Projekto dalyviai, susipažinę su Radviliškio ir Radviliškio krašto žydų istorija ekskursijose po žydiškąjį Radviliškį, senąsias žydų kapines, aplankę žudynių vietą Durpyno miškelyje, Šeduvą ir jos apylinkes, fotografavo išlikusio žydiškojo paveldo objektus, jų fragmentus ir nuotraukoms kūrė aprašymus – istorines noveles.

Iš projekto lėšų aktyviausiai dalyvavusiems mokiniams organizuota ekskursija ,,Žydiškasis Pakruojis“ į kaimyninį Pakruojo rajoną, aplankyta apleista, griūvanti Rozalimo sinagoga, dalyvauta  edukacinėje programoje, kuri vyko buvusioje Pakruojo sinagogoje. Pasak projektą organizavusių mokytojų, tai buvo prasmingas projektas, įvairiapusiškai ugdęs mokinių pažinimo, pilietinę, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijas. Dalyvavę projekte mokiniai tapo labiau tolerantiškais ir labiau atsakingais žmonėmis.

Sukurta knyga iš mokinių apmąstymų ir patyrimų, pristatyta gimnazijos bendruomenei, projekto sklaida vyks kitose miesto ir rajono mokyklose. Knygą bus galima naudoti lietuvių kalbos ir istorijos pamokose, popamokinėse veiklose. Knyga prieinama Internete:

https://issuu.com/kvedjola/docs/book.pptx