Trėmimų operacija „Bangų mūša“ buvo prisiminta informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos ir tikybos pamokose

2021 m. kovo 24–26 dienomis Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko pamokos „Bangų mūša“ įvykiams atminti.

Mokytojai organizavo integruotas informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos ir tikybos  pamokas. Šių pamokų tikslas – išsaugoti istorinę atmintį, giliau pažinti Lietuvos istoriją, o ypač vieną skaudžiausių laikotarpių –  trėmimą toli nuo gimtųjų namų.

Pamokų metu mokytojos pasakojo mokiniams apie trėmimus, skaitė  tremtinių atsiminimus, aptarė, ką  tremtiniai išgyveno vežami į nežinią, kaip sunku buvo išgyventi svetimame krašte ir koks begalinis  buvo namų ilgesys, kaip sunkiai dirbo vaikai.

5 klasių mokiniai istorijos pamokose su mokytoja Nijole Puzeliene  peržiūrėjo  filmą „Ledo vaikai“ ir  užrašė  savo išgyvenimus. Informacinių technologijų pamokoje 5c klasės mokiniai su mokytoja Jolanta Latviene surašė raktinius žodžius, kurie apibūdina tremtį, ieškojo tremties laikų nuotraukų ir sukūrė koliažą. Aštuntokai  lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje su mokytoja Daiva Kučinskiene skaitė tremtinių atsiminimus ir sakiniu užrašė kilusias emocijas, mintis, klausimus. Geografijos pamokoje su mokytoja Gaiva Valeckaite 8c klasės sudarė  tremties vietų žemėlapį, nagrinėjo klimatą. Tikybos pamokose 5a ir 5c klasių mokiniai su mokytoja Žydra Andrijauskiene kūrė maldas.

Pasak Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojų, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorių Nijolės Puzelienės ir Jolantos Latvienės, šios pamokos mokiniams padėjo giliau suvokti išgyventas emocijas ir pažadinti patriotiškus jausmus.

Viltės Vanagaitės darbas (5c klasė)

Smiltės Paukšrytės darbas (5c klasė)

Livijos Zabielaitės darbas (5c klasė)