Trėmimų operacija „Pavasaris“ buvo paminėta Vilniuje

Gegužės 22 d. Vilniuje, prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų gatvėje, vyko paminėjimo renginys, primenantis apie 1948 metų trėmimų operaciją „Pavasaris“ („Vesna“) .

 

Į renginį, skirtą prisiminti vieną iš skaudžiausių tremties operacijų, kuomet iš Lietuvos buvo ištremta apie 40.000 žmonių, susirinko buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, politikai, įvairių institucijų atstovai ir mokyklų bendruomenių atstovai iš Vilniaus Simono Daukanto, Antakalnio, Pranciškaus Skorinos gimnazijų, Žemynos progimnazijos ir Jono Ivaškevičius jaunimo mokyklos.

Renginys prasidėjo Tautiškos giesmės sugiedojimu. Renginio vedėjas, LPKTS Vilniaus skyriaus vadovas Jonas Jakaitis pasidžiaugė, jog paminėti skaudų istorinį įvykį susirinko didelis būrys žmonių. Apie minėjimo prasmes kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė bei Seimo narė Angelė Jakavonytė. Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas prisiminė savo tėvo ir senelių istoriją, susijusią su 1948 metų trėmimais.

Šiais metais gegužės 22 dieną buvo minima 75-eri metai nuo šio skaudaus Lietuvos gyventojams įvykio. Renginį organizavo Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyrius kartu su partneriais: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centru, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu, Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija.

 

Nuotraukų autorius Vytautas Stundžia