Trisdešimt vienas projektas bus įgyvendintas 2021 metais Lietuvos mokyklose

2021 m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bus įgyvendintas 31 projektas apie vietos žydų istoriją bei jos likimą Holokausto metu

2020 m. rudenį, 2 mėnesius vyko tarptautinis seminaras „Mokymas apie Holokaustą ir žmogaus teisių pažeidimus“, kurį organizavo Olga Lengyel Institute Jungtinėse Amerikos Valstijose (sutrumpintai – TOLI),  kartu su Tarptautinės komisijos sekretoriatu bei Lietuvos žydų bendruomene. Seminare dalyvavo 40 mokytojų, švietimo darbuotojų iš visos Lietuvos. Renginys vyko nuotoliniu būdu – paskaitas skaitė lektoriai iš Lietuvos, JAV, Lenkijos.

Pasibaigus seminarui, mokytojai galėjo kreiptis į TOLI dėl nedidelės paramos projektams įgyvendinti apie vietos žydų bendruomenę, jos likimą Holokausto metu bei istorinės atminties įamžinimą. Trisdešimt vienas projektas gavo paramą ir per 2021 metus bus įgyvendintas 21 mokykloje. Keletas mokyklų įgyvendins ne po vieną, o po 2 ir 3 skirtingus projektus: Balbieriškio pagrindinė mokykla ir Alytaus „Sakalėlio“ pagrindinė mokykla įgyvendins po 3 projektus, 4 mokyklos: Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija ir Vilniaus Užupio gimnazija įgyvendins po 2 projektus per šiuos kalendorinius metus.

Tarptautinės komisijos sekretoriatas džiaugiasi, jog iš 21 mokyklos, įgyvendinančios projektus net 15 mokyklų yra partnerės, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai.

Pasak paramos teikėjo, TOLI organizacijos, paramą projekto įgyvendinimui gali gauti tie mokytojai, kurie yra dalyvavę tarptautiniuose TOLI seminaruose. Tokie seminarai Lietuvoje jau vyko 2019 ir 2020 metais, juose jau dalyvavo 80 mokytojų ir švietimo darbuotojų.