2. Nusikalstamos okupacinės politikos sistema – okupacinių politinių, policinių, karinių, visuomeninių bei juridinių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis.

2. Nusikalstamos okupacinės politikos sistema – okupacinių politinių, policinių, karinių, visuomeninių bei juridinių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis.