2.4. Žydų nuosavybės ir turto konfiskavimas, naikinimas

2.4. Žydų nuosavybės ir turto konfiskavimas, naikinimas