3.2. Karo belaisvių žudynės

3.2. Karo belaisvių žudynės
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2001-03-22 patvirtintos išvados „Karo belaisvių žudymas“

Mokslinis darbas

Dr. Christoph Dieckmann „Karo belaisvių žudymas“

Bibliografja

Dr. Christoph Dieckmann mokslinio darbo „Karo belaisvių žudymas“ bibliografija

Recenzijos

Prof. Dr. Wolfgang Benz recenzija moksliniam darbui „Karo belaisvių žudymas”

Dr. Arūno Bubnio recenzija moksliniam darbui „Karo belaisvių žudymas”

Dr. Christian Streit recenzija moksliniam darbui „Karo belaisvių žudymas”