1.2.3. ‘Laisvojo pasaulio dezinformavimas’

1.2.3. 'Laisvojo pasaulio dezinformavimas'
Mokslinis darbas

 Dr. Kristinos Burinskaitės mokslinis darbas „Laisvojo pasaulio dezinformavimas”

Darbo priedai

 Dr. Kristinos Burinskaitės mokslinio darbo „Laisvojo pasaulio dezinformavimas” priedų sąrašas