1.5. Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinės ateizacijos politika

1.5. Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinės ateizacijos politika
Mokslinis darbas

 Doc. Dr. Arūno Streikaus mokslinis darbas „Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinės ateizacijos politika.”

Darbo priedai

 Doc. Dr. Arūno Streikaus mokslinio darbo „Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinės ateizacijos politika.” priedų sąrašas

Recenzijos

 Vysk. Jono Borutos recenzija moksliniam darbui „Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinės ateizacijos politika.”

  Dr. Reginos Laukaitytės recenzija moksliniam darbui „Bažnyčios padėtis. Katalikų Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių ribojimas. Prievartinės ateizacijos politika.”