2.2.1. Ekonomikos militarizavimas

2.2.1. Ekonomikos militarizavimas
Mokslinis darbas

 Dr. Sauliaus Grybkausko mokslinis darbas „Karinė pramonė sovietinėje Lietuvoje”