2.4. Nuostoliai Lietuvos ūkiui

2.4. Nuostoliai Lietuvos ūkiui