3.3.1. Politinio režimo sustiprėjimas: priemonės įveikti ‘vietininkiškas’ ir ‘nacionalistines’ tendencijas

3.3.1. Politinio režimo sustiprėjimas: priemonės įveikti 'vietininkiškas' ir 'nacionalistines' tendencijas