Užuojauta mirus Polinai Zingerienei

Nuoširdžiai užjaučiame Tarptautinės komisijos pirmininką Emanuelį Zingerį bei ilgametį Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovą Marką Zingerį netekus mylimos mamos Polinos Zingerienės.

Polina Tatarskytė Zingerienė gimė 1922 m. kovo 29 d. Kaune. Antrojo Pasaulinio karo metu pateko į Kauno getą, vėliau buvo ištremta į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Išgyvenusi Holokaustą, grįžo į Kauną, kuriame, įgijusi akušerės diplomą, net iki 76 metų dirbo medike.