Vaikų vasaros užimtumo projektas Panevėžyje

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokiniai dalyvavo dviejų savaičių vaikų vasaros poilsio projekte „Aš labai myliu Lietuvą“, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija.  Projektas buvo skirtas mokinių pilietiškumo ugdymui, Lietuvos istorijai pažinti, sužinoti apie Lietuvos savanorių kovas bei lankyti, tvarkyti jų kapus, diskutuoti tolerancijos, pakantumo bei bendražmogiškų vertybių temomis.