Varlaukio geležinkelio stotyje bus kuriamas unikalus muziejus

Rugpjūčio 11 d., Lybiškėse, buvusios Varlaukio geležinkelio stoties pastate vyko darbo grupės susitikimas – aptarti idėjas dėl būsimo muziejaus.

 

Mintis sukurti muziejų unikalioje vietoje, buvusioje Varlaukio geležinkelio stotyje, gimė prieš keletą metų. Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius subūrė darbo grupę su tikslu išgeneruoti, aptarti idėjas.

Savo gyvenimą Varlaukio geležinkelio stoties pastatas Lybiškėse pradėjo 1933 metais, smetoninėje Lietuvoje. Prasidėjus sovietų okupacijoms, iš Varlaukio geležinkelio stoties, gyvuliniais vagonais į tremtį buvo vežami vietos bei aplinkinių regionų gyventojai. Susitikime dalyvavęs Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Valdybos narys Edvardas Strončikas papasakojo, jog 1949 metų kovo mėnesį, iš šios stoties į tremtį vyko jo mama su juo, Edvardu ant rankų, kuriam  tuo metu buvo tik 10 mėnesių.

Darbinio susitikimo metu, Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pristatė būsimo muziejaus temas: tremtys, rezistencijos kovos Jurbarko rajone ir vietos partizanų likimai, „vilko vaikų“ tema. Pastaroji tema itin aktuali Jurbarko kraštui, nes pokaryje buvo daug vokiečių vaikų – našlaičių, atklydusių iš Rytų Prūsijos, ieškojusių maisto bei galimybės išgyventi.

LPKTS Jurbarko filialo pirmininkė Irina Pažereckienė pasidalino mintimis, kokie eksponatai yra sukaupti ir ateityje galėtų būti panaudoti šiame muziejuje. LGGRTC vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė pasidžiaugė, kad šiam muziejui iniciatyva kilo iš vietos bendruomenės. LGGRTC darbuotoja patikino, jog Lietuvos muziejai skolina eksponatus, dalinasi jais ir kuriant muziejų svarbiausia turėti koncepciją – kokios ekspozicijos turi būti sukurtos.

Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė pasiūlė mintį, jog viena iš muziejaus ekspozicijų turėtų papasakoti, pristatyti Varlaukio geležinkelio stoties istoriją nuo pastatymo 1933 metais iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Susitikimo dalyviai apžiūrėjo viso pastato patalpas, aptarė pažintinio – edukacinio maršruto sudarymą, nes netoliese, Šimkaičių girioje yra Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio vyriausioji vadavietė – bunkeris.

Dėl muziejaus kūrimo susitikimą inicijavęs ir posėdžiui vadovavęs meras Skirmantas Mockevičius pasidžiaugė, jog nors Varlaukio geležinkelio stoties pastatas tuščias ir nebeatlieka savo darbinės funkcijos, bet pati Lybiškių bendruomenė saugo pastatą ir turi viziją, jog būtent Lybiškiai gali tapti istorijos pažinimo vieta kiekvienam.

 

Foto nuotraukos iš:

https://www.facebook.com/jurbarkorajono.savivaldybe/photos/pcb.3237932029780642/3237931699780675/