Vasario 17 d. vyko susitikimas su knygos „Epistolofilija – užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas“ autore Julija Šukys

Susitikimas su knygos autore ir aptarimas vyko nuotoliniu būdu. Knygos autorė Julija Šukys gyvena Kanadoje, todėl susitikimo metu rašytoja dar tik gėrė rytinę kavą, o Tolerancijos ugdymo centrų atstovai jau buvo baigę dienos darbus.


Susitikime buvo aptarta Onos Šimaitės asmenybė, jos gyvenimas bei analizuoti jos laiškai, rašyti draugams ir giminėms po karo. Knygos „Epistolofilija – užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas“ autorė Julija Šukys pasakojo apie savo pažintį su Ona Šimaite, kuri prasidėjo 1999 metais Vilniuje, Martyno Mažvydo bibliotekoje, radus nemažai kortelių su Šimaitės pavarde. Pasak rašytojos, su Ona Šimaite ji praleido apie 12 metų: skaitė jos rašytus laiškus bei laiškus kitų žmonių, kurie rašė buvusiai Vilniaus universiteto bibliotekininkei, lankė vietas, kuriose kalėjo nacių įkalinta Šimaitė bei lankė tas vietas Izraelyje, Prancūzijoje, kur ji gyveno po Antrojo pasaulinio karo.

Susitikime nuotoliniu būdu buvo analizuojamas Onos Šimaitės gyvenimo laikotarpis, susijęs Vilniaus getu. Rašytoja pasakojo, jog daugelis žmonių ragino buvusią bibliotekininkę parašyti savo atsiminimus apie geto laikotarpį, žmonių ir knygų gelbėjimą, tačiau šia tema Šimaitė nenorėjo nei rašyti, nei kalbėti. Ona Šimaitė patyrė koncentracijos stovyklų siaubą ir tai paliko didžiulę traumą jos vidiniame pasaulyje.

Knygos aptarime su rašytoja Julija Šukys dalyvavo Tarptautinės komisijos švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, Tolerancijos ugdymo centrų koordinatorės Giedrė Guzavičienė iš Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos bei Arūnė Vaičiūnaitė – Levuškinienė iš Kalvarijos gimnazijos, mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė iš Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos.